K M

Przedmiot nauczany:Historia

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Powiatowych w Łysych