Iza Nawrocka

Przedmiot nauczany:Oszustka i klamca

Nazwa szkoły: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23